Добре дошли!

ПП1

Резервиран

ПП2

Резервиран

ПП3

Резервиран

ПП4

Резервиран

ПП5-6 двойно

Свободен

ПП7-8 двойно

Свободен

ПП9-10 двойно

Свободен

ПП11-12 двойно

Свободен

ПП13-14 двойно

Свободен

ПП15

Резервиран

ПП16-17 двойно

Свободен

ПП18

Резервиран

ПП19

Резервиран

ПП20-21 двойно

Резервиран

ПП22

Резервиран

ПП23

Резервиран

ПП24-25 двойно

Резервиран

ПП26-27 двойно

Резервиран

ПП28

Резервиран

ПП29

Резервиран

ПП30

Резервиран

ПП31

Резервиран

ПП32-33 двойно

Резервиран

ПП34-35 двойно

Резервиран

ПП36

Свободен

ПП37

Свободен

ПП38

Резервиран

ПП39

Свободен

ПП40

Свободен

ПП41-42 двойно

Резервиран

ПП43-44 двойно

Резервиран

ПП45-46 двойно

Свободен

ПП47-48 двойно

Свободен

ПП49-50 двойно

Свободен

ПП51-52 двойно

Свободен

ПП53-54 двойно

Свободен

ПП57-58 двойно

Свободен

ПП55-56 двойно

Свободен

ПП59-60 двойно

Свободен

ПП61-62 двойно

Свободен

ПП63

Свободен

ПП64

Свободен

ПП65

Резервиран

ПП66-67 двойно

Резервиран

ПП68-69 двойно

Резервиран

ПП70-71 двойно

Резервиран

ПП72-73 двойно

Резервиран

ПП74-75 двойно

Свободен

ПП76-77 двойно

Свободен

ПП78

Свободен

ПП79

Свободен

ПП80

Свободен

ПП81

Резервиран

ПП82

Свободен

ПП83

Свободен

ПП84

Свободен

ПП85

Свободен

ПП86

Свободен

ПП87

Свободен

Етаж
Спални бр.
Обща площ в м2
Общи части м2
Изложение
Покривна тераса м2
Цена с ДДС - Вариант 1
Цена с ДДС - Вариант 2
Цена
Статус
Гаражи
№: ПП1
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,02
Общи части м2: 22,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП2
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,02
Общи части м2: 22,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП3
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,02
Общи части м2: 22,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП4
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,02
Общи части м2: 22,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП5-6 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 34,32
Общи части м2: 22,07
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 27 285 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 28 922 €
27285 €
Свободен
№: ПП7-8 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 34,32
Общи части м2: 22,07
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 27 285 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 28 922 €
27285 €
Свободен
№: ПП9-10 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,02
Общи части м2: 22,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 27 285 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 28 922 €
27285 €
Свободен
№: ПП11-12 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,02
Общи части м2: 22,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 27 285 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 28 922 €
27285 €
Свободен
№: ПП13-14 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,02
Общи части м2: 22,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 27 285 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 28 922 €
27285 €
Свободен
№: ПП15
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 49,02
Общи части м2: 31,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП16-17 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 36,98
Общи части м2: 23,78
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 27 285 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 28 922 €
27285 €
Свободен
№: ПП18
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 36,99
Общи части м2: 23,79
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП19
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 36,99
Общи части м2: 23,79
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП20-21 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 36,99
Общи части м2: 23,79
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП22
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 36,99
Общи части м2: 23,79
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП23
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 36,99
Общи части м2: 23,79
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП24-25 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 36,99
Общи части м2: 23,79
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП26-27 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 36,99
Общи части м2: 23,79
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП28
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,02
Общи части м2: 22,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП29
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,02
Общи части м2: 22,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП30
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,02
Общи части м2: 22,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП31
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,02
Общи части м2: 22,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП32-33 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,02
Общи части м2: 22,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП34-35 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,02
Общи части м2: 22,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП36
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,02
Общи части м2: 22,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 19 314 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 20 473 €
19314 €
Свободен
№: ПП37
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,02
Общи части м2: 22,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 19 314 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 20 473 €
19314 €
Свободен
№: ПП38
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 50,43
Общи части м2: 32,43
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП39
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,02
Общи части м2: 22,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 19 314 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 20 473 €
19314 €
Свободен
№: ПП40
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,02
Общи части м2: 22,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 19 314 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 20 473 €
19314 €
Свободен
№: ПП41-42 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 38,39
Общи части м2: 24,69
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП43-44 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 39,13
Общи части м2: 25,16
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП45-46 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 39,14
Общи части м2: 25,17
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 28 157 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 29 846 €
28157 €
Свободен
№: ПП47-48 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 39,14
Общи части м2: 25,17
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 28 157 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 29 846 €
28157 €
Свободен
№: ПП49-50 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 38,38
Общи части м2: 24,68
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 27 820 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 29 489 €
27820 €
Свободен
№: ПП51-52 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 38,38
Общи части м2: 24,68
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 27 820 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 29 489 €
27820 €
Свободен
№: ПП53-54 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 38,38
Общи части м2: 24.68
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 27 820 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 29 489 €
27820 €
Свободен
№: ПП57-58 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 38,38
Общи части м2: 24,68
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 27 820 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 29 489 €
27820 €
Свободен
№: ПП55-56 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 38,38
Общи части м2: 24,68
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 27 820 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 29 489 €
27820 €
Свободен
№: ПП59-60 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 38,38
Общи части м2: 24,68
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 27 820 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 29 489 €
27820 €
Свободен
№: ПП61-62 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 38,38
Общи части м2: 24,68
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 27 820 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 29 489 €
27820 €
Свободен
№: ПП63
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 50,43
Общи части м2: 32,43
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 24 610 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 26 087 €
24610 €
Свободен
№: ПП64
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 37,49
Общи части м2: 24,11
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 19 318 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 20 477 €
19318 €
Свободен
№: ПП65
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,53
Общи части м2: 22,85
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП66-67 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 37,48
Общи части м2: 24,10
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП68-69 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 37,48
Общи части м2: 24,10
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП70-71 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 37,48
Общи части м2: 24,10
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП72-73 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 37,48
Общи части м2: 24,10
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП74-75 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 37,49
Общи части м2: 24,11
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 27 285 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 28 922 €
27285 €
Свободен
№: ПП76-77 двойно
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 37,49
Общи части м2: 24,11
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 27 285 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 28 922 €
27285 €
Свободен
№: ПП78
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,86
Общи части м2: 23,06
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 19 786 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 20 973 €
19786 €
Свободен
№: ПП79
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,86
Общи части м2: 23,06
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 19 786 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 20 973 €
19786 €
Свободен
№: ПП80
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,02
Общи части м2: 22,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 19 314 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 20 473 €
19314 €
Свободен
№: ПП81
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,02
Общи части м2: 22,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: ПП82
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,02
Общи части м2: 22,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 19 314 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 20 473 €
19314 €
Свободен
№: ПП83
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,02
Общи части м2: 22,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 19 314 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 20 473 €
19314 €
Свободен
№: ПП84
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,02
Общи части м2: 22,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 19 314 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 20 473 €
19314 €
Свободен
№: ПП85
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,02
Общи части м2: 22,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 19 314 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 20 473 €
19314 €
Свободен
№: ПП86
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,02
Общи части м2: 22,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 19 314 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 20 473 €
19314 €
Свободен
№: ПП87
Етаж: -1
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 35,02
Общи части м2: 22,52
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 19 314 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 20 473 €
19314 €
Свободен