Добре дошли!

НП1

Резервиран

НП2

Резервиран

НП3

Резервиран

НП4

Резервиран

НП5

Резервиран

НП6

Резервиран

НП7

Резервиран

НП8

Свободен

НП9

Свободен

НП10

Свободен

НП11

Свободен

НП12

Свободен

НП13

Резервиран

НП14

Резервиран

НП15

Свободен

НП16

Свободен

НП17

Резервиран

НП18

Свободен

НП19

Резервиран

НП20

Свободен

НП21

Резервиран

НП22

Резервиран

НП23

Резервиран

НП24

Резервиран

НП25

Резервиран

НП26

Резервиран

НП27

Резервиран

НП28

Резервиран

НП29

Резервиран

НП30

Свободен

НП31

Резервиран

НП32

Резервиран

НП33

Резервиран

НП34

Резервиран

НП35

Резервиран

НП36

Резервиран

НП37

Резервиран

Етаж
Спални бр.
Обща площ в м2
Общи части м2
Изложение
Покривна тераса м2
Цена с ДДС - Вариант 1
Цена с ДДС - Вариант 2
Цена
Статус
Паркоместа
№: НП1
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 12.50
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: НП2
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 12,50
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: НП3
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 12,50
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: НП4
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 12,50
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: НП5
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 12,50
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: НП6
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 12,50
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: НП7
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 10,00
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: НП8
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 13,40
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 13 500 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 14 310 €
13500 €
Свободен
№: НП9
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 13,40
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 13 500 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 14310 €
13500 €
Свободен
№: НП10
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 13,40
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 13 500 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 14 310 €
13500 €
Свободен
№: НП11
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 15,45
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 13 500 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 14 310 €
13500 €
Свободен
№: НП12
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 15,45
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 13 500 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 14 310 €
13500 €
Свободен
№: НП13
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 15,45
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: НП14
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 15,45
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: НП15
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 15,45
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 13 500 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 14 300 €
13500 €
Свободен
№: НП16
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 15,45
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 13 500 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 14 310 €
13500 €
Свободен
№: НП17
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 15,45
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 13 500 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 14 310 €
13500 €
Резервиран
№: НП18
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 15,45
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 13 500 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 14 310 €
13500 €
Свободен
№: НП19
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 15,45
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 13 500 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 14 310 €
13500 €
Резервиран
№: НП20
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 15,45
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 13 500 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 14 310 €
13500 €
Свободен
№: НП21
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 12,50
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: НП22
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 12,50
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: НП23
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 12,50
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: НП24
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 12,50
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: НП25
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 12,50
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: НП26
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 12,50
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: НП27
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 12,50
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: НП28
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 12,50
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: НП29
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 12,50
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: НП30
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 18,20
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 14 500 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 15 370 €
14500 €
Свободен
№: НП31
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 12,50
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: НП32
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 12,50
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 13 500 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 14 310 €
13500 €
Резервиран
№: НП33
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 12,50
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1: 13 500 €
Цена с ДДС - Вариант 2: 14 310 €
13500 €
Резервиран
№: НП34
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 12,50
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: НП35
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 12,50
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: НП36
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 12,50
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран
№: НП37
Етаж: 0
Спални бр.:  
Обща площ в м2: 12,50
Общи части м2:  
Изложение:  
Покривна тераса м2:  
Цена с ДДС - Вариант 1:  
Цена с ДДС - Вариант 2:  
Резервиран