Добре дошли!

Ние имаме дългосрочна визия за развитие. С поглед в бъдещето, ние инвестираме големи средства за развитие на проекти на топ дестинаци. Често се случва да преминем през всички етапи на планирането, като смяна на статут, регулация на парцели, изготвяне на ПУП, понякога и на цели квартали. Това естествено отнема време, тъй като  процедурите са дълги и сложни, но ние се заемаме с тях с удоволствие, в името на това да можем да Ви предложим един наистина селектиран продукт.